Instalacji elektro-energetycznych w budownictwie w pełnym zakresie.
Linie zasilające.
Układy sterowania i regulacji automatycznej.
Rozdzielnice niskiego napięcia.
Szafy sterownicze.
Opracowywanie algorytmów sterowania.
Sieci komunikacyjne przemysłowe w oparciu o PROFIBUS DP,CAN i ETHERNET.
Opracowywanie koncepcji oraz analiza techniczna inwestycji.

Montaż_1 Montaż_2 Montaż_3 Montaż_4 Montaż_5 Montaż_6 Montaż_7Instalacja urządzeń elektro-energetycznych w zakresie średnich i niskich napięć :
Trasy kablowe i konstrukcje mocujące i wsporcze.
Przewody i kable.
Rozdzielnice siłowe i sterownicze.
Urządzenia kompensacji mocy biernej.
Instalacjie siły i oświetlenia..
Instalacje odgrowowe, wyrównawcze i uziemiające.
Kompletacja dostaw urządzeń i materiałów
Modernizacje stacji i rozdzielnic elektro-energetycznych.
Prace regulacyjno pomiarowe.

linie_1 linie_2 linie_3 linie_4 linie_5 linie_6 linie_7Montaż maszyn i linii technologicznych.
Demontaże maszyn i linii technologicznych oraz ich ponowny montaż na nowym miejscu zainstalowania.
Modernizacja maszyn i linii technologicznych w oparciu o sterowniki programowalne.
Wykonawstwo systemów bezpieczeństwa oraz modernizacje istniejących systemów bezpieczeństwa.
Wykonawstwo nowych oraz modernizacja istniejących układów napędowych w oparciu o układy wyk. firm SIEMENS, LENZE i SEW.
Modernizacje szaf sterowniczych i zasilających.

autom_1 autom_2 autom_3 autom_4 autom_5 autom_6 autom_7Projekt, montaż i wykawstwo układów sterowania w oparciu o sterowniki programowalne firm SIEMENS i ALLEN BRADLEY.
Wykonawstwo układów HMI w oparciu o panele operatorskie firm SIEMENS, WEINTEK, PROFACE.
Wykonawstwo wizualizacji procesów przemysłowych w oparciu o oprogramowanie RSVIEW, INTOUCH, INFILINK, WEBSTUDIO.
Projektowanie i wykonawstwo komunikacyjnych sieci przemysłowych w oparciu o PROFIBUS DP, MODBUS, CAN, ETHERNET.
Wykonawstwo nowych oraz modernizacja istniejących układów napędowych w oparciu o układy wyk. firm SIEMENS, LENZE i SEW.
Projektowanie i wykonawstwo systemów bezpieczeństwa w oparciu o urządzenia firm SICK, SIEMENS, A.BRADLEY i PILZ.
Wykonawstwo układów monitoringu zużycia mediów , monitoringu instalacji i rozdzielnic (BMS).
Rozruchy mechaniczne i technologiczne wraz ze szkoleniem obsługi.

rozdz_1 rozdz_2 rozdz_3 rozdz_6 rozdz_5 rozdz_4 rozdz_7Rozdzielnice niskiego napięcia.
Rozdzielnice sterownicze PLC.
Pulpity sterownicze.
Rozdzielnice sterownicze MCC.
Układy kompensacji mocy biernej.
Modernizacje rozdzielnic niskiego i średniego napięcia.
Przeglądy instalacji.
Wykrywanie i usuwanie przyczyn awarii.
Konserwacje układów automatyki przemysłowej.
Prace kontrolno pomiarowe urządzeń niskiego i średniego napięcia.
.

 
  strona główna