Wybrane realizacje :

HPL PUSTKÓW
Demontaż w Lamperstwalde oraz montaż w Pustkowie linii do produkcji laminatu Kvaerner.

KRONOSPAN SZCZECINEK
Wykonanie wizualiazacji elektrofiltra Scheuch.

HPL PUSTKOW
System odpylania zakładu - projekt, wykonanie rozdzielnic, montaż, oprogramowanie i uruchomienie.

HPL PUSTKÓW
Montaż, optymalizacja i uruchomienie linii szlifierskiej Siempelkamp.

KRONOSPAN SZCZECINEK
Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji systemu przerzutu i sortowania pyłu.

HPL PUSTKÓW
System transportu płyt linii KTL i VITS - projekt, wykonanie rozdzielnic, montaż, oprogramowanie i uruchomienie układu.

HPL PUSTKÓW
Montaż elektryczny trzech linii produkcyjnych VITS 840, 841, 849.

KRONOSPAN SZCZECINEK
WykonaNie systemu pomiaru drgań i temperatury łożysk wentylatorów linii Kalander

HPL PUSTKÓW
Demontaż w Lamperstwalde oraz montaż modernizacja i uruchomienie w Pustkowie
linii produkcyjnej KTL.

HPL PUSTKÓW
System wyładunku i załadunku linii do produkcji laminatu KTL - projekt, wykonanie rozdzielnic,
montaż, oprogramowanie i uruchomienie układu.

KRONOSPAN SZCZECINEK
Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji oraz systemu bezpieczeństwa linii KT V.

HPL PUSTKÓW
System wyładunku i załadunku linii do produkcji laminatu KTL - projekt, wykonanie rozdzielnic,
montaż, oprogramowanie i uruchomienie układu.

KRONOSPAN SZCZECINEK
Wykonanie rozdzielnic sterowniczych oraz pulpitów operatorskich rębaka RB-1300.

TERMINAL METANOLU SZCZECIN
Wykonanie systemu monitoringu i powiadamiania SMS.

KRONOSPAN SZCZECINEK
Wykonanie systemu sterowania linii pakującej płyty z linii KT 8 i KT 9.

 
  strona główna